Nesanica može predvidjeti bol u leđima

Ako patite od nesanice, tada je gotovo jedan i pol puta veća vjerojatnost da ćete razviti i bolove u leđima, pokazalo je novo istraživanje Sveučilišta Haifa u Izraelu.

"Nakon kontrole niza varijabli, uključujući socijalno-ekonomski status i pitanja životnog stila, došli smo do zaključka da je nesanica biljeg za povećani rizik od bolova u leđima, iako obrnuto nije slučaj", kažu istraživači.

Između 60 posto i 80 posto odrasle populacije u nekom će trenutku života patiti od bolova u leđima. Razlozi za bolove u leđima različiti su, iako stručnjaci kažu da oko 90 posto oboljelih od njega nema prepoznatljiv uzrok.

Otprilike polovica oboljelih od leđa osjeća nesanicu. Dobro je poznato da nesanica povećava osjetljivost osobe na bol i da će oni koji pate od nje vjerojatnije patiti od spontane boli s većim intenzitetom u usporedbi s drugima, ali ovo je istraživanje prvo koje pokazuje izravnu vezu između nesanice i bolova u leđima.

Sudionici studije bili su zdrave, zaposlene odrasle osobe koje su dolazile u Medicinski centar Sourasky na rutinske periodične zdravstvene preglede; ukupno je 2.131 osoba pregledano u razdoblju od siječnja 2003. do prosinca 2011. u tri različita spoja. U prosjeku su imali 46,2 godine, s 15,8 godina školovanja, koji su u prosjeku radili 9,6 sati dnevno.

Utvrđeno je da su šanse oboljelih od nesanice da pate i od bolova u leđima bile za gotovo 150 posto veće nego kod onih bez nesanice. Korelacija između nesanice i bolova u leđima bila je još veća među ženama.

"Ova sveobuhvatna studija koja se odvijala u tako dugom vremenskom razdoblju ispravan je način da se pokaže povezanost između ova dva uobičajena medicinska fenomena", rekli su istraživači. "Ispitivali smo zdrave, zaposlene odrasle osobe tijekom tri vremenska razdoblja."

"Razlog tome još nije poznat, ali moguće je da veza između ta dva stanja proizlazi iz trećeg biološkog čimbenika koji još nismo uspjeli identificirati", nastavili su.

„Jedna od mogućih poveznica je stres; ljudi koji pate od nesanice svoj život općenito opisuju kao stresan, pa je gotovo sigurno da bi patili od kroničnog nemira koji će povećati napetost mišića i smanjiti broj mikro-pauza u mišićnoj aktivnosti, što dovodi do bolova u leđima. "

Izvor: Sveučilište u Haifi