Upotreba teške posude povezana sa smanjenim oslobađanjem dopamina u mozgu

Nova studija pronašla je dokaze kod teških korisnika marihuane ugroženog dopaminskog sustava.

Prema istraživačima sa Medicinskog centra Sveučilišta Columbia, niže otpuštanje dopamina pronađeno je u striatumu, regiji mozga koja je uključena u radnu memoriju, impulzivno ponašanje i pažnju.

Prethodne studije pokazale su da ovisnost o drugim drogama, poput kokaina i heroina, ima slične učinke na oslobađanje dopamina. No, takvi dokazi za kanabis do sada su nedostajali, prema istraživačima.

"U svjetlu šireg prihvaćanja i upotrebe marihuane, posebno od strane mladih ljudi, vjerujemo da je važno pažljivije proučiti potencijalne ovisničke učinke kanabisa na ključne dijelove mozga", rekla je dr. Anissa Abi-Dargham, profesor psihijatrije na Medicinskom centru Sveučilišta Columbia i vodeći autor rada.

Studija je obuhvatila 11 odraslih u dobi od 21 do 40 godina koji su bili ozbiljno ovisni o kanabisu i kontrolnu skupinu od 12 zdravih odraslih osoba.

U prosjeku je skupina kanabisa počela koristiti sa 16 godina, postala ovisna do 20 godine i ovisna je posljednjih sedam godina. U mjesecu prije studije, gotovo svi korisnici ove studije svakodnevno su pušili marihuanu, izvijestili su istraživači.

Koristeći pozitronsku emisionu tomografiju (PET) za praćenje radioaktivno obilježene molekule koja se veže na dopaminske receptore u mozgu, znanstvenici su izmjerili oslobađanje dopamina u striatumu i njegovim podregijama, kao i u nekoliko regija mozga izvan striatuma, uključujući talamus, srednji mozak i globus pallidus.

Istraživači napominju da su korisnici kanabisa ostali u bolnici tjedan dana apstinencije kako bi osigurali da PET skeniranje ne mjeri akutne učinke lijeka.

Sudionici su skenirani prije i nakon što su dobili oralni amfetamin kako bi se izazvalo oslobađanje dopamina. Znanstvenici objašnjavaju da je postotak promjene u vezanju radiotracera uzet kao pokazatelj sposobnosti oslobađanja dopamina.

U usporedbi sa zdravom skupinom, korisnici kanabisa imali su znatno niže oslobađanje dopamina u striatumu, uključujući podregije uključene u udruživanje i senzomotoričko učenje te u globus pallidus, pokazalo je istraživanje.

Istraživači su također istražili vezu između oslobađanja dopamina u ključnom području striatuma i kognitivnih performansi na zadacima učenja i radne memorije.

Iako nije bilo razlike između skupina u izvedbi zadatka, kod svih sudionika niže oslobađanje dopamina povezano je s lošijom izvedbom oba zadatka, izvješćuju istraživači.

"Ne znamo je li smanjeni dopamin već postojalo ili je posljedica jake upotrebe kanabisa", rekla je Abi-Dargham. "Ali suština je da dugotrajna, jaka uporaba kanabisa može naštetiti dopaminergičnom sustavu, što bi moglo imati razne negativne učinke na učenje i ponašanje."

Izvor: Medicinski centar Sveučilišta Columbia