Kako jeftino riješiti opioidnu krizu

Slučaj farmaceutskog doziranja metadona

Poznata je stigma oko upotrebe metadona i nekoliko važnih problema koji su endemični za sustav klinika za metadone u Sjedinjenim Državama, smanjujući broj korisnika koji mogu imati koristi od spasonosnih lijekova. Ta su pitanja važni razlozi zašto je objavljivanje drugih oblika liječenja potpomognutog lijekovima bilo toliko važno. Istodobno, druge su zemlje postigle velik uspjeh u suzbijanju vlastitih opioidnih kriza putem inovacija na način na koji metadon propisuje, izdaje i promatra veće kulture. Kenneth Anderson ističe kritične i važne razlike između američke politike metadona i one u drugim zemljama te tvrdi da postoji brz i jeftin način rješavanja našeg problema s opioidima. - Richard Juman, PsyD

Prvo pitanje koje bismo si trebali postaviti ako želimo riješiti opioidnu krizu u SAD-u je sljedeće: postoje li zemlje na svijetu s kojima su se suočile i nastavile rješavati tako veliku opioidnu krizu kakvu SAD trenutno imaju? Odgovor je da. Mnogo je zemalja na svijetu koje su imale goleme probleme s opioidima, jednake po veličini trenutnom američkom problemu, koje su rješavale te probleme i smanjile smrt od predoziranja i broj novih korisnika heroina na gotovo ništa. Pogledajmo Švicarsku kao primjer.

Od 1995. do 2012. Švicarska je zabilježila 72% smanjenja smrtnosti zbog droga. Te su smrti uglavnom nastale zbog predoziranja heroinom. Stope smrtnosti srušile su se s 5,34 na 100 000 u 1995. na 1,51 na 100 000 u 2012.

U međuvremenu, u SAD-u su smrtne posljedice zbog droga naglo porasle. Podaci izvučeni iz CDC WONDER pokazuju da se između 1999. i 2015. godine smrtnost od predoziranja heroinom u SAD-u povećala za 471%, prelazeći sa stope od 0,7 smrtnih slučajeva na 100 000 u 1995. godini na 4,0 na 100 000 u 2015. godini. ) porasla je za 416%, prelazeći s 1,9 smrtnih slučajeva na 100 000 u 1995. na 9,8 na 100 000 u 2015.

Postotak mladih koji su ikada koristili heroin također je opao u Švicarskoj. Između 1992. i 2012. zabilježeno je smanjenje za 92% mladih (u dobi od 15 do 24 godine) koji su ikada koristili heroin. To je palo s 1,3% u 1992. na 0,1% u 2012. U međuvremenu, prema NSDUH, u SAD-u se broj mladih ljudi koji su ikad koristili heroin povećao za 50% s 1,0% u 1992. na 1,5% u 2014. Zašto je Švicarska uspjeti tako dobro dok SAD jadno propadaju?

Cjelovit članak o pronalaženju jeftinijih načina liječenja krize ovisnosti o opioidima potražite u originalnom članku Kako riješiti opioidnu krizu, jeftino na stranici The Fix.