Kućna palijativna skrb može čak i produžiti život

Novi pristup za upravljanje pacijentima s terminalnom bolešću je pružanje kućne njege koja se fokusira na ublažavanje boli i drugih simptoma, a istovremeno zadovoljava emocionalne i duhovne potrebe osobe.

Međutim, liječnici se često nećkaju da pacijent napusti bolnicu jer se plaše da će im biti na raspolaganju manje medicinske skrbi i život se može skratiti.

Sada, veliko istraživanje iz Japana otkriva da su pacijenti s rakom koji su umrli kod kuće živjeli dulje od onih koji su umrli u bolnicama. Nalazi sugeriraju da onkolozi ne bi trebali oklijevati uputiti pacijente na kućnu palijativnu skrb samo zato što se može pružiti manje medicinskog tretmana.

Istraživači objašnjavaju da, iako većina ljudi kaže da bi radije brinuli o njima kod kuće ako bi umirali, nije jasno bi li skrb koja ih tamo dobiva bila dobra kao skrb u bolnici.

Jun Hamano, doktor medicine sa Sveučilišta Tsukuba u Japanu, i njegove kolege razmotrili su to pitanje prospektivnim proučavanjem 2069 pacijenata, od kojih je 1582 pacijenata primalo bolničku palijativnu skrb i 487 ih je dobivalo kućnu palijativnu skrb.

Istražitelji su bili iznenađeni kad su ustanovili da se život produžio kad je pacijent dobio skrb u svojoj kući.

Točnije, istražitelji su otkrili da je preživljavanje pacijenata koji su umrli kod kuće znatno dulji od preživljavanja pacijenata koji su umrli u bolnicama. Ovo otkriće vrijedilo je čak i nakon prilagođavanja demografskih i kliničkih karakteristika pacijenata, kao i drugih čimbenika.

Istraživači kažu da, iako je prirodno da oboljeli od raka i obitelj imaju tendenciju biti zabrinuti da će kvaliteta liječenja koje se pruža kod kuće biti niža od one u bolnici i da bi preživljavanje moglo biti skraćeno, utvrđeno je da je upravo suprotno.

"Ta kućna smrt zapravo uopće nema negativan utjecaj na preživljavanje oboljelih od raka, a može imati pozitivan utjecaj, može sugerirati da pacijent i obitelj mogu odabrati mjesto smrti u skladu sa svojim sklonostima i vrijednostima", rekao je Hamano.

"Pacijente, obitelji i kliničare treba uvjeriti da dobra kućna njega u hospiciju ne skraćuje život pacijenta, pa čak može postići i dulje preživljavanje."

Izvor: Wiley / EurekAlert