Model glodavaca sugerira da hormoni stresa mogu zaštititi od PTSP-a

Istraživači tek trebaju u potpunosti razumjeti biološku osnovu posttraumatskog stresnog poremećaja. Sada novo istraživanje istražuje protuintuitivnu ulogu hormona stresa kao zaštitnog čimbenika kod PTSP-a.

Hormoni stresa uključuju skupinu hormona koji se nazivaju glukokortikoidi i uključuju kortizol. Hormoni se smatraju hormonima stresa jer im se razina povećava nakon stresa.

Tijekom posljednja tri desetljeća znanstvenici su saznali da je oslobađanje kortizola pripremilo tijelo da se nosi s fizičkim zahtjevima stresa.

Istraživači su također povezali visoku razinu kortizola s depresijom i drugim poremećajima povezanim sa stresom, što dovodi do hipoteze da dugotrajna visoka razina kortizola može narušiti psihološku sposobnost suočavanja sa stresom.

Ova je teorija dovela do upotrebe lijekova poput mifepristona kao lijeka za depresiju blokiranjem glukokortikoidne aktivnosti.

Međutim, nova istraživanja sugeriraju da na životinjskim modelima i na ljudima povišenje razine glukokortikoida može zapravo smanjiti razvoj posttraumatskog stresnog poremećaja ili PTSP-a.

Nova studija potvrdila je ovu hipotezu dok su Rajnish Rao i kolege otkrili da povišene razine glukokortikoida u vrijeme akutnog stresa pružaju zaštitu protiv ponašanja sličnog tjeskobi i odgođenog pojačanog učinka stresa.

Studija je pronađena u časopisu Biološka psihijatrija.

"Čini se sve više da je" trauma "u posttraumatskom stresnom poremećaju utjecaj stresa na strukturu i funkciju mozga", komentirao je dr. John Krystal, urednik časopisa Biološka psihijatrija.

"Studija Raoa i kolega pruža dokaze da glukokortikoidi mogu imati zaštitne učinke u svom životinjskom modelu koji sprječavaju ove promjene u sinaptičkoj povezanosti, potencijalno bacajući svjetlo na zaštitne učinke glukokortikoida opisane u odnosu na PTSP."

Viša autorica dr. Sumantra Chattarji objasnila je obrazloženje svog rada: „Prvo, ovo je djelo nadahnuto zagonetkom - kontraintuitivna klinička izvješća - da su osobe koje imaju niže razine kortizola osjetljivije na razvoj PTSP-a i da je liječenje kortizolom u pak smanjuje kardinalne simptome PTSP-a.

"Drugo, koristeći model akutnog stresa glodavaca, uspjeli smo ne samo uhvatiti bit ovih kliničkih izvještaja, već i identificirati mogući stanični mehanizam u amigdali, emocionalnom središtu mozga."

Stručnjaci kažu da su laboratorijski rezultati u skladu s kliničkim izvještajima o zaštitnim učincima glukokortikoida protiv razvoja simptoma PTSP-a izazvanih traumatičnim stresom.

"S sve većim troškovima i patnjama povezanim sa žrtvama PTSP-a, nadamo se da će osnovna istraživanja vrste izviještena u ovoj studiji pomoći u razvoju novih terapijskih strategija protiv ovog iscrpljujućeg poremećaja", zaključio je Chattarji.

Izvor: Elsevier

!-- GDPR -->